Svinjsko meso - tako dobro, tako zdravo!

Blagovna znamka mesar Anton iz Kamnika
- sinonim za sveže meso preverljivega porekla in kakovosti.

Vodilno in največje prašičerejsko podjetje v Sloveniji.

Zaposleni se resno in odgovorno lotevamo izvajanja zadanih nalog, ter se z izdelano vizijo razvoja zagotavljamo dolgoročno prihodnost na bodočem, skupnem, velikem trgu Evropske unije. Svojo trdno usmeritev v stalni razvoj in skrb za kvaliteto proizvodov smo dokazali tudi s tem, da smo si, kot prvo kmetijsko podjetje, pridobili certifikat kakovosti ISO 9001. Na področju varovanja okolja smo naredili velik korak naprej z izgradnjo sodobne čistilne naprave in s pridobljenim okoljskim certifikatom ISO 14001, ki smo ga prav tako prejeli kot prvo kmetijsko podjetje v Sloveniji. Zavedamo se, da nas v prihodnosti čakajo še mnogi izzivi in naloge. Prepričani smo, da jih bomo z izkušeno ekipo strokovnjakov in sodelavcev izpeljali v zadovoljstvo vseh.

 

Novice in obvestila

Sklic 25. redne seje skupščine družbe Meso Kamnik d.d.

Uprava družbe Meso Kamnik d.d. na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi Statuta družbe sklicuje   25. redno sejo skupščine Meso Kamnik d.d.,   ki bo v četrtek dne 31.08.2017 ob 9:00 uri na naslovu......

 

» arhiv© Farme Ihan d.d., Vse pravice pridržane!
izdelava spletnih strani