Vodstvo družbeFarme Ihan - KPM d.o.o.:


mag. 
Miha Rozman, MBA, generalni direktor skupine

Meso Kamnik d.d:
mag. Miha Rozman, MBA, direktor

Farme Ihan - MPR d.o.o.:
Matjaž Vehovec, direktor
 
GO-KO d.o.o. (Govedoreja Kočevje):
mag. Miha Rozman, MBA, direktor

VOA d.o.o.  (Veterinarsko obratna ambulanta):
Peter Njegovec
, direktor
© Farme Ihan d.d., Vse pravice pridržane!
izdelava spletnih strani