FARME IHAN - KPM d.o.o. (Farma Klinja vas, Farma Pristava, Kooperacija)

Farma Ihan 

Frama Ihan je bila prva slovenska farma prašičev in priredi skoraj petino tržnih prašičev v državi. Njeni začetki segajo v leto 1958, ko je na jugozahodni strani naselja Ihan začelo rasti osemnajst, za tiste čase nenavadno velikih objektov. Vanje so bili naseljene plemenske svinje in merjasci, kupljeni na Švedskem. Čez dobro leto se je število zgradb podvojilo. Kljub pomanjkanju denarja, znanja in izkušenj se je podvig končal s takrat neverjetno prirejo: 18.000 pitancev letno v zaključenem ciklusu proizvodnje prašičev. Prašiči so bili po vzoru klasične danske tehnologije rejeni na nastilju, proizvodnja pa je zahtevala veliko ročnega dela.

Že leta 1966 je sledila prva rekonstrukcija, ki je prinesla revolucionarne spremembe: specializacijo proizvodnih objektov, uvedbo rešetkastih tal, mehaniziranje prehrane in številne druge rešitve. S temi inovativnimi rešitvami se je zmogljivost farme povečala na 33 in pozneje na 55 tisoč pitancev letno.

V osemdesetih letih so bili zgrajeni še trije proizvodni objekti. Tudi ti so plod lastnega znanja in nosijo v sebi številne izvirne rešitve: pod isto streho so združene vse proizvodne faze, od pripusta do prodaje. S to povečavo je farma dosegla kapaciteto 85.000 pitancev letno, v sedanjem obdobju pa farma dosega letno proizvodnjo okrog 65.000 prašičev pitancev.
Leta 1996 zgrajena čistilna naprava izpolnjuje zakonsko predpisane zahteve uredb o kvaliteti odpadnih voda, ki jih je dovoljeno spuščati v vodotoke.

V zadnjih letih je bil tudi na področju kvalitete storjen pomemben preskok. S premišljenim uvozom semena in merjascev, temeljito odbiro in načrtovanjem, se je mesnatost znatno povečala.Farma Klinja vas

Farma Klinja vas je bila že od vsega začetka naseljena z ihanskimi plemenskimi prašiči, tako da po prevzemu v letu 2002 niso bile potrebne večje proizvodne spremembe. Pri proizvodnih rezultatih je bila ta farma posebej v drugi polovici devetdesetih let med vodilnimi v Sloveniji. Do rekonstrukcije je bilo v Klinji vasi letno prodanih med 24.000 in 26.000 pitancev. Trenutno pa na farmi potekajo obnovitvena dela. Končni namen rekonstrukcije je popolnoma posodobiti proizvodnjo in vzrediti 60.000 odojkov za kooperacijsko rejo s sedežem v Ljutomeru. Vzporedno s proizvodnjo se je ves čas reševala tudi ekološka usmeritev farme. Hkrati s farmo je bila leta 1977 zgrajena tudi biološka čistilna naprava, ki pa nikoli ni bila dovolj učinkovita in ni zadostila lastnim potrebam prašičerejske proizvodnje. V osemdesetih so se zato začele iskati tudi druge rešitve. Kot sestavni del skupine Farme Ihan - KPM je tudi farma Klinja vas vključena v preverjanje standardov ISO 9001 in 14001. Vodja farme Klinja vas:  Franc Trdan


Farma Pristava

Farma Pristava je bila zgrajena in začela z obratovanjem v letu 1984. Leži ob robu Krakovskega gozda izven naselja Pristava. Zgrajena je bila po ihanski tehnologiji z načrtovano proizvodnjo okoli 30.000 pitancev. Vendar tega do sedaj še ni dosegla. Farmo sta zgradili podjetji Mercator in Agrokombinat Krško, kasneje pa je farma, ki je bila v sklopu Agrokombinata Krško, prešla v celotno lastništvo sistema Mercator. Leta 2002 je bila prodana podjetju Farme Ihan. Farma Pristava je sestavljena iz štirih enakih proizvodnih objektov - tunelskega sistema (pripustišče, čakališče, prasilišče, oddelek vzreje in oddelka predpitanja in pitanja), objekta separacije in treh lagun. Na farmi je povprečno okoli 1.400 plemenskih živali, letna proizvodnja pa obsega okoli 26.000 pitancev, vključno s prašiči, oddanimi v kooperacijo. Kot sestavni del skupine Farme Ihan - KPM je tudi farma Pristava vključena v preverjanje standardov ISO 9001 in 14000. Kot zavezanci IPPC direktive (Direktiva o celovitem preprečevanju in nadzorovanju industrijskega onesnaževanja) bomo tudi na tej lokaciji v letošnjem letu (2007) pričeli s popolno rekonstrukcijo farme. Vodja farme Pristava: Simon Banič.

 

Kooperacija

Kooperacija podjetja Farme Ihan - KPM se razvija predvsem na področju severovzhodne Slovenije in Štajerske, širi pa se tudi na Dolenjsko. Kooperacija je dosegla zaželeni cilj 28 tisoč stojišč pri 121-ih kooperantih, in tako letno proizvede 90 tisoč pitancev. Na področju kooperacije delajo trije polno zaposleni strokovnjaki, ki jih podpira strokovna ekipa Farm Ihan - KPM. Naloga kooperantov je vhlevitev kvalitetnih živali enake starosti in teže z iste vzreje, kar pomeni iz točno določene farme v sklopu podjetja. Za prehrano živali, ki povzroči boljše priraste do 800g na dan, dobe kooperanti vrhunsko kvalitetno krmo. To povzroči hitrejšo izmenjavo turnusov in s tem večji zaslužek kooperanta, ki ga prejme po končanem procesu, to je zakolu prašičev. Kooperanti so zunanji sodelavci podjetja, ki delujejo po točno določenih pravilih, posredovanih s strani Farm Ihan - KPM, s tem pa omogočajo enakomerno in učinkovito vzrejo ter končni rezultat.

Vodja kooperacije: Peter Puconja
Tel: 02/581 10 50, 031 384 479
e-mail:
ppuconja@ihan.si

  

Vizitka: 

 

 

FARME IHAN - KPM d.o.o.
Korenova c. 9, Podgorje 
1241 Kamnik
Direktor: mag. Miha Rozman, MBA

Identifikacijska številka: SI30220831 
Matična številka: 7019343000 

TRR: SI56 0289 4026 1891 667, NLB d.d.; 
                                SWIFT-BIC  LJBASI2X

TRR: SI56 0510 0801 4666 295, Abanka Vipa d.d.;  
                                SWIFT-BIC  ABANSI2X

Tel: 01/721 77 21, faks: 01/721 77 51, 

E-mail: 
tajnistvo@ihan.si
  

Ustanovitev: 29.12.2015
Osnovni kapital: 7.500
Registrsko sodišče: Okrožno sodišče Ljubljana
Št. Registrskega vpisa: 2016/8308
Datum vpisa: 29.2.2016
           
© Farme Ihan d.d., Vse pravice pridržane!
izdelava spletnih strani