Litijska mesarija d.d.

Celotno območje litijske občine je pretežno hribovito, primerno predvsem za živinorejo, kar je osnova za predelavo mleka in mesa. Naravne danosti in razvita živinoreja sta bila ena izmed poglavitnih vzrokov za nastanek obrtnega podjetja »Mesarija in prekajevalnica Litija«. Ustanovljeno je bilo 17.11.1951 za dejavnost klanja živine in izdelovanje mesnih izdelkov, kar je osnovna dejavnost podjetja še danes.
Prvotno podjetje je obratovalo v neprimernih prostorih bivše mlekarne v središču Litije, leta 1970 pa se je preselilo v proizvodnje prostore na sedanji lokaciji v Šmartno pri Litiji.

Od leta 1951 do 1997 se je preko različnih organizacijskih oblik dokončno oblikovalo v sedanjo gospodarsko družbo Litijska mesarija d.d. - družba za proizvodnjo in konzerviranje mesa, s sedežem dejavnosti v Šmartnem pri Litiji, Slatna 1.

Prevladujoča dejavnost družbe je opravljanje zakolov goveje živine in nadaljnja predelava mesa, namenjena celovitejši oskrbi stalnih kupcev in smotrnejši izrabi proizvoda. Izvajamo tudi uslužnostne zakole za samostojne podjetnike in sanitarne zakole. Po uvedbi centralnega registra govedi koljemo živino za potrebe individualnih rejcev. Poleg omenjene osnovne dejavnosti (zakol in predelava mesa) pa ima podjetje tudi 21 prodajaln z mesom in mesnimi izdelki.

Družba pridobiva kvalitetno živino za zakol v domači in okoliških občinah, katero si je zagotovila z dobrimi poslovnimi odnosi in sovlaganji (pitanje telet). Delničarji podjetja so tudi nekatere kmetijske gozdarske zadruge, s katerimi poslovno sodelujemo.

Zaposleni v družbi so vložili veliko truda, izvirnosti in inovativnosti ter odpovedovanja, da so lahko dosegli uspehe, na katere so bili upravičeno ponosni. Od ustanovitve do danes nenehno vlagamo v razvoj in v posodobitev prostorov in opreme. Obrat ustreza vsem EU standardom. Pridobili smo ovalni žig, ki nam omogoča neomejeno proizvodnjo in trgovanje v EU.
Za svoje izdelke na mednarodnem ocenjevanju mesa in mesnih izdelkov v Gornji Radgoni je družba prejela vrsto odličij in priznanj. V smislu potrjevanja kakovosti imamo vzporedno sistema HACCP vpeljan tudi standard kakovosti poslovanja ISO 9001:2000. S tem je družba dokazala in potrdila kontinuirano skrb za zadovoljstvo svojih poslovnih partnerjev in potrošnikov, obenem tudi zaposlenih v družbi.


Vizitka:

LITIJSKA MESARIJA d.d.
Slatna 1
1275 Šmartno pri Litiji
Direktorica, Alenka Košir
Identifikacijska številka: SI18745857
Matična številka: 5066760

TR: SI56 2420 2900 0020 089 pri Raiffeisen Krekovi Banki
TR: SI56 2900 0005 5241 066 pri Bank Austria
TR: SI56 0202 3025 5894 546 pri NLB
TR: SI56 2633 0001 3472 759 pri Banki Zasavje
Tel: 01/898 75 85 (centrala)
Faks: 01/898 75 84
E-mail: litijska.mesarija@siol.net
© Farme Ihan d.d., Vse pravice pridržane!
izdelava spletnih strani