GO-KO d.o.o.

Govedoreja Kočevje - GO-KO d.o.o. je pravna oseba, ki odgovorno nastopa v pravnem prometu z drugimi podjetji in subjekti. Ustanovitelj podjetja so Farme Ihan - KPM, ki so njihov 100% lastnik. Družba je začela z aktivnim delom maja 2003, ko so Farme Ihan odkupile govedorejski del nekdanjega podjetja MKG Kočevje.

Osnovna dejavnost podjetja je proizvodnja mleka in mesa. S tem Govedoreja Kočevje nadaljuje tradicijo organizirane reje govedi, ki se je začela na Kočevskem leta 1948 z ustanovitvijo takratnega družbenega posestva. Na štirih lokacijah (Cvišlerji, Livold, Mlaka in Koblarji) se nahaja povprečno 1.100 glav krav molznic in 1.400 glav ostale goveje živine.

Z nakupom Govedoreje Kočevje je skupina pridobila precejšnjo vrednost v nepremičninah, povečala realizacijo za ca. 7.4 mio. litrov mlečnih kvot in pravico do uporabe blizu 1800 ha kmetijskih površin, ki jih ima v zakupu od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Na teh površinah se vsako leto zagotovi dovolj osnovne krme za vse kategorije živali v govedoreji.

Vizitka:
GO-KO Govedoreja d.o.o.
Mlaka pri Kočevju 037
1332 Stara Cerkev
Direktor: mag. Miha Rozman, MBA

Identifikacijska številka: SI10506187
Matična številka: 1821644000

TRR: SI56 0230 0025 3697 889, NLB d.d.; 
                                SWIFT-BIC  LJBASI2X

TRR: SI56 1910 0001 0125 108 Deželna Banka Slovenije;  
                                SWIFT-BIC  SZKBSI2X

TRR: SI56 0510 0801 2431 027, Abanka Vipa d.d.;  
                                SWIFT-BIC  ABANSI2X

Tel: 01/893 87 50 (tajništvo), faks: 01/893 87 57 

E-mail: 
alavric@ihan.si   

 
© Farme Ihan d.d., Vse pravice pridržane!
izdelava spletnih strani