VOA d.o.o.

Veterinarsko obratna ambulanta je bila v današnji obliki ustanovljena leta 1997 in je v celoti v lasti skupine Farme Ihan - KPM. V njej so zaposleni štirje veterinarski strokovni delavci, trije doktorji veterinarske medicine in veterinarski tehnik. Ambulanta ima koncesijo za opravljanje javne veterinarske službe pri prašičih na vseh lokacijah, ki so v lasti Farm Ihan - KPM, Klinja vas pri Kočevju, Pristava pri Krškem in na območju celotne kooperacije. Prav tako lahko opravljamo koncesijsko veterinarsko dejavnost pri govedu na vseh farmah Govedoreje Kočevje. Veterinarski delavci v ambulanti so specializirani za zdravstveno varstvo in reprodukcijo prašičev in goveda Imajo dolgoletne, tudi mednarodne izkušnje na tem področju. Ukvarjajo se predvsem s preventivo v intenzivni reji prašičev in goveda, z zdravjem črede (herd health management), svetovanjem in izobraževanjem na področju zdravstvenega varstva in reprodukcije prašičev, DDD dejavnostjo, ter z oskrbo z zdravili za lastne potrebe.

Leta 1998 je bila VOA d.o.o. certificirana po mednarodnih ISO standardih 9001 za kvaliteto in 14001 za varstvo okolja. Veterinarji VOA so člani Veterinarske zbornice Slovenije in aktivno sodelujejo z domačimi in tujimi strokovnimi institucijami ter priznanimi strokovnjaki doma in po svetu pri reševanju težav, ki jih prinaša sodobna živinoreja.


Vizitka:
VOA d.o.o.
Breznikova 89, Ihan
1230 Domžale
Direktor: Peter Njegovec dr.vet.med.

Identifikacijska številka: SI56768117
Matična številka: 5938473000

TRR: SI56 0230 0001 1160 738, NLB d.d.; 
                                SWIFT-BIC  LJBASI2X

Tel: 01/721 77 21, 041/733 827, faks: 01/721 77 51

E-mail: 
pnjegovec@ihan.si

© Farme Ihan d.d., Vse pravice pridržane!
izdelava spletnih strani