Predstavitev

Farme Ihan KPM d.o.o. je vodilno in največje prašičerejsko podjetje v Sloveniji. Zaposleni se resno in odgovorno lotevamo izvajanja zadanih nalog, ter se z izdelano vizijo razvoja zagotavljamo dolgoročno prihodnost na bodočem, skupnem, velikem trgu Evropske unije.

Svojo trdno usmeritev v stalni razvoj in skrb za kvaliteto proizvodov smo dokazali tudi s tem, da smo si, kot prvo kmetijsko podjetje, pridobili certifikat kakovosti ISO 9001. Na področju varovanja okolja smo v Farmah Ihan. naredili velik korak naprej. Z izgradnjo sodobne čistilne naprave in s pridobljenim okoljskim certifikatom ISO 14001, ki smo ga prav tako prejeli kot prvo kmetijsko podjetje v Sloveniji, dokazujemo svojo privrženost ohranjanju okolja.

V letu 2003 smo rekonstruirali in obnovili specializirano klavno linijo za klanje prašičev v Šentjurju pri Celju. S to naložbo bomo lažje blažili sezonska tržna nihanja med ponudbo in povpraševanjem po svinjskem mesu. S klavnico, ki ustreza vsem zahtevam za poslovanje v EU in lahko posluje brez omejitev, nam bo omogočeno neovirano praznjenje hlevov na farmah in pri kooperantih, obenem pa tudi več možnosti za enakopraven nastop na zahtevnih trgih EU. V letu 2003 je v sami strukturi prišlo do sprememb in smo svojo dejavnost razširili še na področje govedoreje.

Zavedamo se, da nas v prihodnosti čakajo še mnogi izzivi in naloge. Prepričani smo, da jih bomo z izkušeno ekipo strokovnjakov in sodelavcev izpeljali v zadovoljstvo vseh.
© Farme Ihan d.d., Vse pravice pridržane!
izdelava spletnih strani