Informacije po ZDIJZ

Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
(ZDIJZ) objavljamo, da je pristojna oseba za posredovanje
informacij javnega značaja v skupini Farme Ihan - KPM,
Alenka Jeretina. 

Kontakt:
Alenka Jeretina
Tel: 01/721-77-33
E-mail: ajeretina@ihan.si  


 
© Farme Ihan d.d., Vse pravice pridržane!
izdelava spletnih strani